Vergoedingen

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching-counseling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via de ziektekostenverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet(geheel)vergoed. Mijn vraagprijs probeer ik betaalbaar te houden door
bij mij niet per uur te betalen, maar per sessie.


Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Iedere werkgever moet in het kader van re-integratie een plan van aanpak UWV opstellen en een traject gebaseerd op dit plan starten in de 6e ziekteweek (Wet Poortwachter). De begeleidingstrajecten kunnen in het plan van aanpak UWV worden opgenomen. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden. Zodoende voldoet de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen. Indien er wordt gere-integreerd tijdens ziekte of bij disfunctioneren van een medewerker, is de werkgever bijna verplicht externe re-integratiebegeleiding in te schakelen. Dit komt voort uit zijn plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de PSA* (Psychosociale arbeidsbelasting). Het is als werknemer de moeite waard om te onderzoeken.Informeer bij HRM, arbodienst of de bedrijfarts wat de mogelijkheden zijn.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken.
Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten.
Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.